WykazFirm.com.pl

Projekty domów

Mens skanowanie 3D

Firma Mens zajmuje się skanowaniem laserowym obiektów 3D. Dysponuje najnowszym sprzętem służącym do wykonywania inwentaryzacji 3D. Taka inwentaryzacja pozwala uzyskać dokładny model 3D skanowanego obiektu wraz z pełnym obrazem kształtu i ro(...)